VVS och energi

Inom området energi och VVS erbjuder jag rådgivning och konsulttjänster.

Installatörer erbjuds tjänster som förstudier, projektering, anbudskalkyler, installationsledning och dokumentation.

Villaägare och andra fastighetsägare kan få råd om hur man optimerar sin energianvändning och råd inför ombyggnader och installationer.

Jag är certifierad energiexpert K och utför energideklarationer av alla typer av byggnader.

Inför köp av hus kan jag också bistå med utvärdering av den energideklaration som är gjord. Min erfarenhet är att köparen kan ha stor nytta av en andrahandsbedömning speciellt vid köp av äldre hus med stor energiförbrukning eller hus med installationer som avviker från det vanliga.

Fastighetsägare med större bestånd som energideklarerat sina fastigheter har ofta inte resurser för att dra nytta av energideklarationerna. Här kan jag bistå med att omsätta energideklarationerna i handlingsplaner och åtgärder.

Jag tar också uppdrag där fastighetsägare har problem med VVS-systemens funktion och behöver hjälp med felsökning och åtgärder. En del i uppdraget kan då vara att utföra mätningar.

Se exempel på mätning

Jag ger också råd för hur man bäst använder information från sin elleverantör för att optimera sin elförbrukning.