Tjänster

Boman Teknikkonsult erbjuder konsulttjänster.

 • Energi och VVS.
  • utredningar
  • energideklarationer
  • energikartläggningar
  • projektledning
 • Fastighetsförvaltning
  • utredningar
  • underhållsplanering
  • projektledning,
  • personalutbildning
 • IT
  • Nulägesanalys, effektivisering,  molntjänster, GDPR, införandeprojekt.
  • Kommunikationslösningar och bredband. Projektledning.
  • IT i fastigheten – kommunikation, styr, smarta hem, IoT.

Boman Teknikkonsult
Per Boman
Lidbränna 35
935 93 Norsjö

070 – 202 21 81

per@boman-teknikkonsult.se

www.boman-teknikkonsult.se