Smarta hem

Här gör jag nu ett arbete för att ta fram en färdig lösning med produkter och konfiguration som gör det enkelt för användaren att köpa in, driftsätta och få bästa utbyte av sin investering.

Målet är att systemet ska

  • automatisera styrning av belysning, värme och andra enheter
  • mäta temperaturer, energi, effekt och andra enheter
  • lagra och presentera mätvärden på ett överskådligt sätt med t.ex. trendkurvor
  • ge möjlighet till väggskärm för hantering och presentation
  • ge möjlighet till hantering med smart mobiltelefon
  • ge möjlighet till kommunikation med tillräcklig räckvidd och täckning
  • hantera de vanligaste protokollen z-wave, zigbee och 433MHz
  • vara enkelt för användaren att driftsätta, underhålla och bygga ut

Det finns flera sytem som kan uppfylla målet förutom att vara enkelt för användaren att driftsätta, underhålla och bygga ut.

Inriktningen är nu att satsa på kontrollern Athom Homey som jag tror kommer att vara enklast att hantera för de flesta utan att det krävs allt för stora kunskaper och tid. Men det saknas tyvärr forfarande en del funktioner för att övriga mål ska vara uppfyllda. Så min presentation av en bra färdig lösning kommer nog att dröja.