Energikartläggningar

Ska du utföra energieffektiviseringar och söka stöd genom Region Västerbottens företagsstöd eller  Klimatklivet behövs en energikartläggning som underlag.

Jag erbjuder energikartläggningar för alla typer av byggnader och industrier.
Här krävs dock inte certifiering som energiexpert.

En energikartläggning är en genomgång av hur mycket energi som används för din byggnad och din verksamhet. Energikartläggningen ger förslag på åtgärder för att använda energi på smartare sätt. Förslagen kan vara investering i ny utrustning men också nya arbetssätt och rutiner.

Energikartläggningen är ett första steg i att komma igång och energieffektivisera. Ofta visar energikartläggningen på enkla åtgärder som direkt ger minskad energiförbrukning och sänkta kostnader.

Så även om du inte planerar att söka stöd är det en god idé att göra energikartläggningen.