Aktuellt

Nytt stöd till energieffektivisering

Från och med 1 mars 2024 finns ett nytt stöd till energieffektivisering för företag som vill investera för att minska sin klimatpåverkan och bidra till ett mer hållbart Västerbotten.

https://www.regionvasterbotten.se/foretags-och-projektfinansiering/regionala-foretagsstod/snabbguide/stod-till-energieffektivisering

Bidrag för energieffektivisering i småhus.

Energideklarationer

Energikartläggningar

Boman Teknikkonsult
Per Boman
Lidbränna 35
935 93 Norsjö

070 – 202 21 81

per@boman-teknikkonsult.se

www.boman-teknikkonsult.se