Energideklarationer

Ska du sälja ditt hus,  hyr ut lägenheter eller lokaler eller äger en byggnad större än 250 m² som ofta besöks av allmänheten ska det enligt lag finnas en energideklaration för byggnaden. Deklarationen ska göras av en certifierad energiexpert och är giltig i 10 år. Efter 10 år ska en ny deklaration göras.

Jag är certifierad energiexpert K och gör energideklarationer för alla typer av byggnader.

Byggnader för tillverkningsindustri eller verkstäder, byggnader för religös verksamhet samt byggnader som är mindre än 50 m² eller används mindre än 4 månader per år omfattas inte av lagkravet.

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. I energideklarationen ska också förslag till åtgärder för energieffektivisering anges. Även den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration.

Syftet med energideklarationerna är att främja effektiv energianvändning och samtidigt säkerställa gott inomhusklimat i byggnader. 

Energideklarationer är också viktiga i arbetet med att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen. Det innebär att den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler bör minska med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2050.

Läs mer på Boverkets webb.