Mätningar

Exempel på tjänst jag erbjuder. Loggning av temperaturer på en villavärmepump med syftet att hitta orsak till driftstörningar.

Värmepumpen larmar på för hög utgående temperatur eller för hög temperaturskillnad mellan tillopp och retur. När eltillskottet kopplas in höjs framledningstemperaturen snabbt och fellarmen kommer.

Felet är här att flödet i radiatorsystemet är för lågt. Orsaken till detta kan vara många. Luft i systemet,
kärvande termostatventiler,  kärvande cirkulationspump, igensatta slangar i värmepumpen eller igensatt kondensor i värmepumpen är möjliga orsaker.

Nedan visas en logg i realtid hur det ser ut nu.
,
Logg i realtid.. Uppdatera sidan för senaste värden.