IT

Här erbjuder jag tjänster som går ut på att effektivisera verksamhet med IT-stöd och tjänster för att bättre och effektivare använda befintliga IT-system. Jag kan också ta rollen som projektledare för införande av nya IT-system eller för utbyggnad av bredbandsnät.

Många har problem med att hålla ordning på sin digitala information och har då också svårt att hitta det man söker. Det saknas också ofta riktlinjer för hur hanteringen ska ske och medarbetarna har stor frihet till egna lösningar.

Nya molntjänster har gett nya möjligheter men också medfört att informationshanteringen lätt blir ännu mer ogreppbar.

I dag går de flesta över till att använda molntjänster och får därmed tillgång till system och information alltid och överallt. Men molntjänsterna är oftast ingen färdig lösning utan det krävs att införandet sker på ett strukturerat och genomtänkt sätt.

För företag och organisationer är Microsofts molntjänst Office 365 absolut vanligast. Office 365 kan ge oerhört många funktioner men då krävs också mycket resurser för konfigurering och införande. Tyvärr har dock Office 365 en stor brist – det finns ingen bra integration mellan e-postappen Outlook och systemet i övrigt vilket medför att det är svårt att hantera e-post med bra struktur. Här finns dock tredjepartslösningar som är användbara.