Fastighetsförvaltning

Jag har här kunskaper om byggteknik, installationer och fastighetsförvaltning.

Jag erbjuder tjänster som utredningar, projektledning, underhållsplanering, drift- och skötselinstruktioner, ritningshantering och personalutbildning.

Vid behov av nya IT-system för fastighetsförvaltningen kan jag bistå vid förstudier, upphandling och införande.