Tips om annat..

Stänga av Goggle Assistent i mobiltelefon Xiaomi med gränssnitt MIU 12.

Googleassistenten kan av mångaupplevas som jobbig och kan stängas av under Inställningar/Google/Tjänster i kontot/Sök, assistent och voice/ Google Assistent/ Google Assist…/Assistent-enheter/Din enhet

Men i MIU 12 poppar sen hela tiden upp en sida med en knapp för att aktivera assistenten igen. För att blockera detta går man till Inställningar/Appar/Inställningar för systemappar/MI webbläsare – klicka på Använd som standardwebbläsare och man hamnar då på inställningar för Standardappar. Välj Assistentapp och markera Ingen.